Vraag tijdig een vergunning artikel 23 OB aan (btw-verlegging bij invoer)

08 OKTOBER 2020   //   ELINE

Vraag tijdig een vergunning artikel 23 OB aan (btw-verlegging bij invoer). Doe dit het liefst vóór 15 oktober a.s. Wij helpen je graag!

Artikel 23 OB vergunning

Indien je ook regelmatig goederen uit het Verenigd Koninkrijk ontvangt, dan heb je wellicht reeds een brief van de belastingdienst ontvangen over de Artikel 23 OB vergunning. Zo niet, dan willen we je hierbij graag attenderen op de aanvraag van een artikel 23 OB vergunning bij invoer.

Op het moment dat je als ondernemer goederen afneemt van ondernemers buiten de EU, moet je btw afdragen over de goederen die je invoert. Deze btw moet je al afdragen bij de Douane en kun je (als btw-ondernemer) pas in aftrek brengen bij het indienen van de reguliere btw aangifte. Dit kan zorgen voor liquiditeitsproblemen.

Om dit te voorkomen is het mogelijk om een zogenoemd “artikel 23 OB vergunning” aan te vragen. Met een dergelijke vergunning kun je de afdracht van btw bij invoer van goederen van een ondernemer buiten de EU verleggen naar de eerstvolgende reguliere BTW aangifte. Deze btw kun je (als btw ondernemer) in deze aangifte gelijktijdig in aftrek brengen zodat er per saldo niets verschuldigd is over deze goedereninvoer.

BREXIT

Op 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten en sindsdien geldt een overgangsperiode. Deze overgangsperiode eindigt echter op 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 zal het bovenstaande van toepassing zijn op de invoer van goederen vanuit het VK. Om te voorkomen dat je iedere keer bij de Douane al btw moet afdragen, raden wij aan om een artikel 23 OB vergunning aan te vragen.

De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Je bent Btw-ondernemer in Nederland of alhier gevestigd;
  • Je importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen;
  • Je voert een aparte administratie, waaruit blijkt hoeveel btw bij invoer wordt betaald;
  • Er wordt per maand of kwartaal een btw-aangifte ingediend (dus geen jaaraangifte).

Werking vanaf 1 januari 2021

Indien je vóór 15 oktober a.s. de vergunning aanvraagt, weet je zeker dat je vanaf januari 2021 de verleggingsregeling kunt toepassen. Heb je een brief van de belastingdienst ontvangen? Maak dan gebruik van het bij die brief meegestuurde aanvraagformulier. Zo niet, dan kunnen wij een schriftelijke aanvraag bij de belastingdienst voor toekenning van de artikel 23 OB vergunning voor je indienen. Laat ons weten of we je kunnen  assisteren bij het indienen van de aanvraag.

Tot slot, neem je ook goederen af vanuit Noord-Ierland? Wij kunnen je dan nader informeren. Voor Noord-Ierland geldt namelijk een aparte regeling.

Mocht je vragen hebben over jouw situatie, neem dan gerust contact met ons op!