Smart money voor start- en scale-ups

07 NOVEMBER 2023   //   JOERI

Veel bedrijven hebben moeite om op een goede manier financiering aan te trekken. Dat geldt zeker voor start-ups en scale-ups. Start-ups lopen over van de goede ideeën en plannen, maar hebben vaak veel financiële slagkracht nodig om deze plannen te realiseren. En banken zijn risicomijdend. Hoe slaag je er toch in dat een veelbelovende start-up de financiering krijgt die nodig is?

Jong, innovatief, ambitieus en een grote impact willen maken, dat is allemaal van toepassing op start-ups. En ik herken mezelf er ook in. Ik heb de afgelopen jaren veel kennis vergaard tijdens mijn studie en mijn theoretische opleiding tot registeraccountant afgerond. Bij mijn vorige werkgever heb ik veel werkervaring opgedaan, onder andere bij jaarrekeningcontroles voor mkb-bedrijven. Ik wilde vooruit, ‘next level’ impact maken en kan dat nu doen vanuit mijn rol als senior adviseur bij Qwintess en Qwestor. Voor degenen die het nog niet weten: Qwestor is het zusterbedrijf van Qwintess, dat zich bezighoudt met interim-opdrachten en high end advisering.

De klik
Qwestor is vanaf het begin van dit jaar actief en ikzelf ben er sinds mijn indiensttreding in april bij betrokken. Naast werkzaamheden voor Qwintess, ben ik het gros van mijn werktijd actief voor Qwestor. Vanuit het eigen netwerk van Qwintess komen wij in contact met start-ups en daarnaast brengt onze oud-eigenaar Theo van Duijn vanuit zijn nieuwe vrije rol als adviseur start-ups aan. Ook heeft Qwestor, al een naam opgebouwd en weten start- en scale-ups ons te vinden.

In een oriënterend gesprek bekijken we of er een gezamenlijke klik is. Qwestor is pro-actief, we denken out of the box. We zijn ook best veeleisend en kritisch. De ondernemer moet ook diezelfde mindset hebben. Natuurlijk kunnen we alleen die bedrijven bijstaan, waarbij dat goede gevoel er is. Wij krijgen best veel aanvragen en zijn heel selectief. Daardoor groeien we op een gestage manier.

Op locatie
Amsterdam is wat start-ups betreft de plek waar het gebeurt. Daarom heeft Qwestor ook een ‘hub’ in Amsterdam, een flexplek in EDGE Olympic. Hier huren allerlei jonge bedrijven hun werkplek. Zo helpt early-stage start-up investor Antler ondernemers die bedrijven willen starten en organiseert wedstrijden voor hen. Die bedrijven starten in EDGE Olympic. Omdat je er geen vast bureau hebt en er veel verschillende bedrijven werken, is de sfeer er heel open en maak je snel contact. Eerst heb ik hier alleen de kar getrokken, nu werken we er vaak met meerdere collega’s.

Samen vooruit
Om de financieringsbehoefte concreet te krijgen, faciliteren wij ook vaak bij een verdere professionalisering van de boekhouding en de rapportages. We zetten een liquiditeitsprognose op, om goed zicht te krijgen op de inkomsten en uitgaven. Vaak houdt de boekhouder, zoals wij dat noemen, enkel de scores bij. De cijfers zijn dan niet real-time beschikbaar en er wordt nauwelijks op gestuurd. Wij willen samen met de start-up vooruit kunnen kijken. Elk bedrijf heeft andere kennis of ondersteuning nodig, dus het is altijd maatwerk.

Financiering
Hebben we alles in kaart gebracht, dan kunnen we ons richten op de financiële behoeften. Per casus wordt die financiering anders ingestoken. Er kunnen financiële fondsen worden gecombineerd of financieringen gestapeld. Zoals ik eerder aangaf, zijn banken primair risicomijdend. Het is een uitdaging om bankiers mee te krijgen, maar wij hebben goede contacten met de start-up & scale-up afdelingen binnen banken. Verder is een stuk funding mogelijk en kan er gezocht worden naar aandeelhouders. Binnen ons eigen netwerk zijn er relaties die in het verleden hun bedrijf goed verkocht hebben of vermogend zijn en willen investeren. Als er een match kan zijn, koppelen wij ze aan elkaar. Wij kijken ook naar eventuele beschikbaarheid van regionale fondsen. Kortom, alle mogelijkheden tot financiering die goed aansluiten bij het bedrijf worden benut.

Volgende fase
Wij kijken mee en kijken vooruit. Ook naar en tijdens een volgende fase van bedrijfsvoering: wat heb je nodig als je gaat opschalen? In de loop der jaren groeit bijvoorbeeld de aandeelhoudersgroep, daar wil je structuur in krijgen. Dat brengen wij in kaart om vervolgens in afstemming met professionele partijen de beoogde herstructurering te formaliseren. Wij ontzorgen onze klanten door met vaste partijen te werken. Mocht een strategische koper, private equity of andere professionele partij zich in de toekomst bij jouw bedrijf melden voor overname, dan staat alles in de startblokken om dat snel te kunnen realiseren

Meer dan geld
De projecten binnen Qwestor duren meestal een aantal maanden tot een half jaar. Het doel is om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. En als het nodig is ook mensen binnen te halen die het stokje over kunnen nemen als wij ons terugtrekken.

Mezelf ontwikkelen tot inspirerende raadgever, dat heb ik mijzelf samen met mijn coach als doel gesteld. Daarvoor zit ik hier helemaal op mijn plek. Het sparren met ondernemers, in elkaar zetten van financieringsaanvragen, ze indienen en ‘closen’. Daarnaast de contacten die je onderhoudt met investeerders. Het gaat vaak echt om bedragen die nodig zijn. Ook als Qwestor durven we te investeren. Risicovol, het is echt ondernemen wat we doen.

Wat ook mooi is, we gaan voor ‘smart money’. Wij zorgen ervoor dat er niet alleen financiering komt, maar dat er duurzame investeerders aanhaken, die niet alleen geld inbrengen, maar met name hun waardevolle kennis en netwerk.