PER 1 JULI 2021: Nieuwe btw-regels e-commerce

31 MEI 2021   //   ELINE

Graag informeren wij hierbij over de nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen aan particulieren (niet btw-plichtigen) uit andere EU-lidstaten en de nieuwe btw-regels voor de invoer van goederen van buiten de EU. Wellicht ten overvloede ook nog in het kort de gevolgen van de BREXIT voor de btw.

Regeling tot 1 juli 2021

Afstandsverkopen

Tot 1 juli 2021 dient btw in rekening gebracht te worden in het land waar het vervoer aanvangt als het drempelbedrag van de betreffende lidstaat niet wordt overschreden. Wanneer het drempelbedrag wel wordt overschreden, dan is registratie in het land van aankomst van de goederen en het aldaar doen van btw-aangifte noodzakelijk.

Invoer van buiten de EU

Bij invoer van goederen in de EU geldt tot 1 juli 2021 een btw-vrijstelling op zendingen tot en met € 22. Over zendingen van meer dan € 22 tot € 150 is wel btw verschuldigd en geen invoerrechten. Over zendingen van meer dan € 150 zijn zowel btw als invoerrechten verschuldigd.

Regeling per 1 juli 2021

Afstandsverkopen

Vanaf 1 juli 2021 kan alleen nog btw in rekening gebracht worden onder toepassing van de hierboven genoemde regeling afstandsverkopen (land van vervoer), als de totale buitenlandse verkopen binnen de EU in een kalenderjaar onder de € 10.000 blijven. Wanneer het drempelbedrag van € 10.000 wordt overschreden dan is buitenlandse btw verschuldigd. Dit kan op twee manieren:

  1. Btw-aangifte doen in het betreffende EU-land. Registratie bij alle belastingdiensten van de EU-landen daar waar de goederen worden geleverd is dan nodig; of
  2. One-Stop-Shop-systeem (OSS-systeem). Via de OSS-aangifte verdeelt de Nederlandse Belastingdienst de btw-opbrengsten over de rechthebbende landen. Door gebruik te maken van de OSS-regeling is registratie bij alle belastingdiensten van de EU-landen waar de goederen worden aangeleverd niet nodig. Aanmelden voor de OSS-regeling kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk (doe dit vóór 1 juli!). Wij helpen graag!

Let op: Het is niet mogelijk om via de OSS-regeling buitenlandse btw terug te vragen. Hiervoor dient een apart teruggave verzoek te worden gedaan. Als in een bepaald EU-land vaak btw in rekening wordt gebracht, dan is het wellicht interessant om te kiezen voor registratie  in het betreffende EU-land.

Het bovenstaande heeft mogelijk gevolgen voor de btw-vermelding op de webshop. Denk eraan om dit te wijzigen. Ook de facturen en inrichting van de administratie moeten mogelijk aangepast worden.

Invoer van buiten de EU

Per 1 juli 2021 vervalt de (invoer)btw-vrijstelling voor zendingen tot en met € 22. Vanaf 1 juli 2021 is bij invoer van goederen van buiten de EU invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen tot en met € 150 blijven wel vrijgesteld van invoerrechten. Partijen buiten de EU kunnen kiezen of ze de verantwoordelijkheid bij de consument laten of dat de zending wordt voorzien van een eigen OSS-nummer. In dat laatste geval wordt de btw automatisch afgedragen. Wanneer de verantwoordelijkheid bij de consument ligt, dan zal het post- of koeriersbedrijf dat de goederen aanbiedt de invoer btw innen en afdragen aan de belastingdienst.

Gevolgen BREXIT voor de btw

Aangezien het Verenigd Koninkrijk (VK) niet langer deel uitmaakt van de EU, betreffen leveringen aan Britse klanten nu leveringen buiten de EU (rubriek 3a, géén intracommunautaire levering). Bij export geldt het nultarief. Voorwaarde is dat de export aangetoond kan worden, bijvoorbeeld met een uitvoeraangifte of vervoersdocumenten.

Als goederen aan particulieren worden verkocht is er btw verschuldigd in het VK. Aldus moet btw-aangifte in het VK worden gedaan. Wanneer goederen in Nederland worden opgehaald, dan is sprake van een binnenlandse levering.

Bij de import van goederen uit het VK moeten, afhankelijk van de leveringsvoorwaarden, btw (tot 1 juli zending > € 22, na 1 juli over alles) en invoerrechten (zending > € 150) betaald worden. Met een zogenoemde artikel 23-vergunning hoeft de btw niet aan de grens betaald te worden, maar kan de btw worden aangegeven in de btw-aangifte. Wij raden aan om gebruik te maken van een artikel 23-vergunning. Laat ons weten of we kunnen assisteren bij het indienen van de aanvraag.

Mochten er vragen zijn of wij iets kunnen betekenen, dan vernemen wij dat graag!

Contactgegevens

Eline Mijnhardt
eline@qwintess.nl

Eline Berg-Heemskerk
elineb@qwintess.nl

Wij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 071 207 37 50.