KOR toepassing 2021

27 NOVEMBER 2020   //   ELINE

Meedoen met de kleineondernemersregeling?

De nieuwe kleineondernemersregeling (‘KOR’) bestaat alweer bijna 1 jaar. De regeling is vanaf 1 januari 2020 geïntroduceerd. De (nieuwe) KOR is een optionele regeling waarvoor je je dient aan te melden bij de Belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor de KOR dien (1) je in Nederland te zijn gevestigd en (2) mag je niet meer dan EUR 20.000 omzet in 1 jaar hebben. Zowel natuurlijke personen (eenmanszaak of VOF) en rechtspersonen (BV’s) kunnen meedoen!

Wij zullen hieronder de hoofdlijnen en aandachtspunten ‘opfrissen’:

  1. Algehele btw-vrijstelling

Onder toepassing van de KOR is er een algehele vrijstelling voor de btw. Dit heeft tot gevolg dat je geen btw-aangifte meer doet en dat je geen btw-facturen meer verstuurt aan jouw klanten. Indien je toch facturen aan je klanten verstuurt, dien je op de factuur te vermelden dat een btw-vrijstelling van toepassing is vanwege de KOR. Je behoudt wel jouw btw-identificatienummer.

  1. Geen aftrek van voorbelasting

Btw die je betaalt aan anderen kun je niet in aftrek brengen als je je hebt aangemeld voor de nieuwe KOR. Dit kan nadelig zijn als je bijvoorbeeld een grote investering doet. De daarover betaalde btw kun je dan namelijk niet in aftrek brengen en je krijgt daar dan ook niets van terug van de Belastingdienst.

Ben je dus van plan om binnen de komende 3 jaar veel of grote investeringen te doen of heb je deze in voorafgaande jaren gedaan? Dan is het wellicht verstandig om deelname aan de nieuwe KOR uit te stellen.

NB: Indien je bijvoorbeeld goederen levert of diensten verricht die onder het verlaagde 9%-tarief vallen, is het wellicht zo dat je per saldo op jaarbasis btw terugkrijgt van de Belastingdienst. In dat geval is het ook verstandig om niet deel te nemen aan de nieuwe KOR. Je verliest dan namelijk het recht op aftrek van voorbelasting, waardoor je geen teruggave van btw meer kunt ontvangen.

  1. Deelname voor minimaal 3 jaar

Je deelname ligt vast voor een periode van ten minste 3 jaar. Je kunt je deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat je bijvoorbeeld een – hierboven reeds genoemde – grote investering wilt doen.

  1. Herziening in de nieuwe KOR

Normaliter dien je de btw-aftrek over een bepaalde periode te herzien, indien je investeringen niet langer gebruikt voor belaste prestaties. Mocht je gebruik gaan maken van de nieuwe KOR dan word je, zoals hierboven uitgelegd, vrijgesteld van de btw, waardoor je in beginsel dus je btw-aftrek van een aantal jaren moet herzien. Voor onroerende zaken, zoals een bedrijfspand, geldt een herzieningsperiode van 9 jaren en voor roerende zaken, zoals een bedrijfsauto, geldt een herzieningsperiode van 5 jaren.

Deze herziening voor aftrek bij investeringsgoederen geldt niet in de onderstaande gevallen:

  1. Het totale bedrag van de herziening in het boekjaar is minder dan € 500; en
  2. Het gaat om investeringsgoederen die in de jaren vóór dat boekjaar in gebruik zijn genomen; en
  3. De herziening het gevolg is van het aanmelden of beëindigen van deelname aan de nieuwe KOR.

Houd er dus rekening mee dat je, mocht je deelnemen aan de nieuwe KOR, eerder in aftrek gebrachte btw moet terugbetalen indien je niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. De herziening moet je overigens zelf aangeven in de btw-aangifte.

Overigens gelden er uitzonderingssituaties voor toepassing van de KOR bij de levering van onroerend goed en nieuwe vervoersmiddelen.

LET OP!

Wil je in het nieuwe jaar vanaf 1 januari 2021 deelnemen aan de KOR? Dan moet je voor 3 december a.s. aanmelden voor de regeling. Als je je na deze datum aanmeldt, wordt de ingangsdatum vastgesteld op het begin van het eerstvolgende tijdvak (veelal het eerstvolgende kwartaal).

Mocht je hierover nog vragen hebben, laat het ons gerust weten.