Kleineondernemersregeling 2022

01 DECEMBER 2021   //   ELINE

Ben je ondernemer voor de omzetbelasting en is je omzet in een jaar lager dan € 20.000? Vergeet dan niet de kleineondernemersregeling (‘KOR’)!

Iedereen die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent is ondernemer voor de omzetbelasting. Je doet daarom in beginsel (periodiek) aangifte omzetbelasting. Onder toepassing van de kleineondernemersregeling (‘KOR’) is het echter mogelijk om algehele vrijstelling voor de btw te krijgen.

Om in aanmerking te komen voor de KOR dien (1) je in Nederland te zijn gevestigd en (2) mag je niet meer dan EUR 20.000 omzet in één jaar hebben. Zowel natuurlijke personen (eenmanszaak of VOF) en rechtspersonen (BV’s) kunnen meedoen.

Het kan gunstig zijn om gebruik te maken van de regeling, maar weeg de voor- en nadelen zorgvuldig af.

Wanneer is de regeling voor jou interessant?

  1. Indien je in een jaar meer btw betaalt dan terugkrijgt.

Onder toepassing van de KOR is er een algehele vrijstelling voor de btw. Door de vrijstelling hoef je dus helemaal geen btw meer te betalen.

Krijg je vooral btw terug? Dan is de regeling minder interessant. Door de vrijstelling kan je namelijk ook geen btw meer terugvragen.

  1. Indien je vooral particuliere klanten hebt.

Deze klanten kunnen namelijk geen btw als voorbelasting in aftrek brengen. Doordat een KOR-deelnemer geen btw meer in rekening brengt aan zijn of haar (particuliere) klant, kan het product of de dienst goedkoper worden.

Bovendien hoeft er geen (verplichte) btw-factuur meer opgemaakt te worden.

  1. Indien jouw jaaromzet dit jaar, maar ook de komende drie jaren onder de € 20.000 zal bedragen.

Je deelname aan de KOR ligt vast voor een periode van ten minste drie jaar. Maak daarom dus een zorgvuldige afweging! Het kan bijvoorbeeld goed voorkomen dat je in deze coronaperiode een omzet van onder de grens van € 20.000 hebt behaald.

Maar als we met wat geluk weer een beetje teruggaan naar de periode zoals die was vóór corona kan je volgend jaar wel weer eens meer dan € 20.000 aan omzet behalen. Indien er dan al eerder is gekozen voor de KOR, maar je wel over de grens van € 20.000 heen gaat moet je wel weer btw gaan berekenen.

Bovendien mag je dan 3 jaar geen gebruik meer maken van de KOR.

  1. Indien je weinig inkoopkosten en investeringen verwacht.

De btw die je betaalt aan anderen kan na aanmelding namelijk niet meer in aftrek worden gebracht. Als je geen hoge inkoopkosten of investeringen verwacht, levert dit geen nadeel op. Indien dit wel het geval is, dan is het wellicht verstandiger om deelname aan de KOR uit te stellen. Je kunt je deelname aan de KOR namelijk niet tussentijds beëindigen, omdat je reeds genoemde investeringen wenst te doen.

Aandachtspunt: Herziening in de KOR

Heb je echter al investeringen gedaan waarover wordt afgeschreven? Houdt er dan rekening mee dat je bij gebruik van de KOR (vrijstelling van btw) je in beginsel je btw-aftrek van een aantal jaren moet herzien.

Deze herziening geldt niet in bepaalde gevallen. Mocht je daarover vragen hebben, kan je het ons gerust laten weten.

LET OP!

Wil je in het nieuwe jaar vanaf 1 januari 2022 deelnemen aan de KOR? Dan moet je je vóór 3 december a.s. aanmelden voor de regeling via het aanmeldformulier van de belastingdienst. Als je je na deze datum aanmeldt, wordt de ingangsdatum vastgesteld op het begin van het eerstvolgende tijdvak (veelal het eerstvolgende kwartaal).

Mocht je hierover nog vragen hebben, laat het ons gerust weten.