Heb je een MKB onderneming? Wil je investeren in je werknemers?

23 SEPTEMBER 2020   //   ELINE

Vraag dan de SLIM subsidie tijdig aan! Dit kan nog tot 30 september a.s.

SLIM Subsidie:

Een afkorting voor de stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. De doelstelling van de SLIM subsidie is om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. In het MKB is dit namelijk minder gebruikelijk, omdat er minder tijd, geld of kennis is dan de grotere bedrijven. Terwijl er juist meer aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling van het bedrijf en de werknemers. Voor nu met de mogelijke hindernissen die de coronacrisis met zich mee brengt.

Vier activiteiten:

De regeling richt zich op vier activiteiten waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Deze zijn:

  1. het doorlichten van je onderneming, met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan; wat zijn de scholings- en ontwikkelbehoefte van de werknemers?
  2. loopbaan- of ontwikkeladvies voor medewerkers;
  3. de ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw bedrijf stimuleert; een bepaald project verder uitbreiden of opschalen of nieuwe initiatieven, zoals workshops voor het ontwikkelen van de vaardigheden van leidinggevenden om ontwikkelgesprekken te voeren.
  4. het creëren van praktijkleerplaatsen voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg (opleiding zonder wettelijke vastgestelde urennorm of studieduur).

De subsidie:

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet het totaalbedrag van de investering minimaal € 5.000 zijn en maximaal € 25.000. Tevens is de subsidie niet volledig kostendekkend. Als het aantal werknemers minder is dan 50 werknemers, dan is de subsidie maximaal 80% van de kosten en voor bedrijven met meer dan 50 werknemers is dat 60% van de totale kosten.

Meedoen?

Elke mkb ondernemer kan een aanvraag doen via het subsidieportaal (registratie is vereist). Er kan maar één subsidieaanvraag worden ingediend. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen.

Van 1 september 9:00 uur t/m 30 september 17:00 uur kunnen de aanvragen worden ingediend.

Meer informatie over de aanvraag en aan welke voorwaarden deze moet voldoen? Neem dan gerust contact met ons op!