Eerste hulp bij stijgende energiekosten MKB

Zoals je als ondernemer een klap kreeg tijdens corona, kun je dat nu weer krijgen. De energieprijzen zijn explosief gestegen ten opzichte van 2021. Dat is geen nieuws meer, maar hoe vang je deze klap op?

21 NOVEMBER 2022   //   JULIAN

De aangekondigde Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) eventueel in combinatie met BMKB-Groen krediet kan wel eens noodzakelijk worden om  financieel stevig in de schoenen te blijven staan. Weet jij wat het effect op je verwachte resultaat over 2023 gaat zijn? Onze klanten wel.

Qwintess ziet de onzekerheid en machteloosheid bij ondernemers die na de corona crisis opnieuw een klap moeten opvangen. Om iedere onderneming de ondersteuning te geven die het nodig heeft, komen we gratis bij je langs of bespreken we jouw situatie telefonisch of online. Hierbij zullen we vooral focussen op het effect op de exploitatie- en liquiditeitsprognose met betrekking tot de verwachte energiekosten. Van daaruit stellen we een concreet actieplan op. Kosten komen later en passend bij jouw organisatie. Na de eerste inventarisatie en kennismaking geven we je hier een indicatie van.

We hebben binnen Qwintess een kantoor brede analyse uitgevoerd waarmee we inzichtelijk hebben gekregen welke klanten naar verwachting te maken hebben of gaan krijgen met explosief gestegen energiekosten die fors drukken op de exploitatie. Voor zover deze klanten zelf niet al aan de bel hebben getrokken hebben wij ze benaderd en meegeholpen bij het inschatten van het effect en de te nemen maatregelen. Al snel werd ons duidelijk dat de eerder aangekondigde 12,5% energiekosten in relatie tot de omzet (TEK-regeling) voor veel MKB-ers zou resulteren in nul op het rekest. Gelukkig zag de overheid dat ook in en is dit percentage verlaagd naar 7%. Hoe dan ook zal een groot deel zelf gedragen moeten worden en zal de tegemoetkoming naar verwachting niet al op korte termijn aangevraagd kunnen worden. Kortom, komt je liquiditeit in gevaar en zit je met de handen in het haar? Dan kijken we samen naar een passend overbruggingskrediet. Daarnaast kunnen we breder kijken en werken aan een structurele oplossing die je minder energieafhankelijk maakt. Dat doen wij als Zero CO2 partner waarmee wij de juiste duurzaamheidsexpert kunnen inschakelen.

Waarom we dit doen? Omdat wij weten dat met een kleine duw in de rug het tij kan worden gekeerd. Je wil je focussen op waar je goed in bent, wij nemen je financiële zorgen weg of geven in ieder geval rust en duidelijkheid over de te volgen koers.

Neem vandaag nog contact op met Julian Jonker (mail naar julian@qwintess.nl of bel 06-12 28 22 68)

“Qwintess heeft ons proactief benaderd toen bleek dat we te maken hadden met een aanzienlijke stijging van energiekosten. Zij hebben ons snel geholpen bij het aanvragen van een BMKB-Groen krediet zodat onze liquiditeit op korte termijn niet in gevaar komt. Ondersteund door middel van concreet duurzaamheidsadvies kijken wij weer met vertrouwen naar de toekomst!” – anonieme MKB’er uit Noordwijk