Duurzaamheid bij Qwintess

Eén van de actiepunten in ons MVO- & duurzaamheidsbeleid is het reduceren van onze CO² uitstoot tot een acceptabel niveau en de uitstoot die we maken èn gemaakt hebben compenseren.

 

04 NOVEMBER 2022   //   JULIAN

De CO2 uitstoot van Qwintess in 2020 hebben wij gecompenseerd door het project Jari Amapa in Brazilië financieel te ondersteunen. Dit project bevindt zich in de vallei van Jari, in de staat Amapá. De vallei van Jari vervult een zeer belangrijke rol als thuis voor lokale gemeenschappen en als ecologische corridor die verschillende natuurbeschermingseenheden met elkaar verbindt. Met een zeer rijke biodiversiteit, omvat de vegetatie soorten van extreem ecologisch en sociaal belang als bron van inkomen en voedsel. Ondanks het sociale en ecologische belang van de Vallei van Jari, wordt deze regio bedreigd door landbouw, veeteelt, menselijke nederzettingen en grote infrastructuurwerken.

Door de bosbedekking te beschermen, draagt ​​het project bij aan het behoud van de gediversifieerde fauna. Het is ook een sleutelfactor voor het behoud en onderhoud van watervoorraden. Door capaciteitsopbouw en opleidingsinterventies op het gebied van landbouwproductie, bosbeheer, productie en commercialisering wordt een toename van het inkomen van huishoudens verwacht.

Voor meer informatie over dit project klik hier.