Alles wat ertoe doet, is van waarde

20 JUNI 2024   //   JULIAN

Wat is mijn diepste drijfveer als partner van Qwintess? Dat is in één term samen te vatten: meervoudige waardecreatie. Als registeraccountant houd ik me graag bezig met financiële vraagstukken, dat spreekt voor zich. Maar meer nog dan dat ben ik in alles wat ik doe, op zoek naar het toevoegen van waarde en zeker niet altijd vanuit een financieel perspectief. ‘Mooi gezegd, maar hoe dan?’, hoor ik je denken. Daar neem ik je graag in mee in dit blog.

Waardevol

Waardecreatie heeft voor mij niet alleen te maken met een gestage economische groei van ons bedrijf, of van onze klanten. Het geldt ook voor het aansturen van bedrijven. Hoe kun je het beste uit jezelf halen, hoe zet je medewerkers en klanten in hun kracht? Hoe maak je een bedrijf toekomstbestendig? Iets teruggeven aan de samenleving, een teamgevoel creëren, een goede relatie opbouwen, benaderbaar zijn, oog hebben voor de ander, het milieu zo min mogelijk belasten. Dat zijn aspecten die voor mij even belangrijk en waardevol zijn als financiën.

Creëren

Bij meervoudige waardecreatie betrek je naast de economische en financiële waarde ook de sociale, maatschappelijke en ecologische waarde. Niet omdat het moet, maar omdat je er als geheel en op de langere termijn beter van wordt. Wij zorgen dat klanten dit grotere plaatje in beeld krijgen. Zo had ik vorige week een gesprek met een klant wiens pand tegen de vlakte gaat. Er komt een compleet nieuw pand voor terug, met extra verdiepingen. Vanuit nieuwe bouwbesluiten en regelgeving moet nieuwbouw aan allerlei duurzaamheidseisen voldoen en (bijna) energieneutraal (BENG) worden, dus dat aspect wordt eigenlijk als vanzelf ingevuld. Met het advies om aan de voorkant direct veilig te stellen dat de nieuwbouw naast dit BENG besluit ook voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een groenfinanciering, kun je nog eens rekenen op een extra rentekorting van 0,5% tot 0,8%, afhankelijk van de gekozen (groen)bank. Daar is vaak niet veel extra voor nodig, maar maakt de investering voor de klant wel aantrekkelijker door een lagere financieringslast en daarmee een betere financierbaarheid.

Als je duurzame bouw omarmt en echt iets moois neerzet, met ook nog een bijzondere vormgeving, dan creëer je een fantastische plek. Je hebt dan een verhaal te vertellen als iemand binnen komt lopen. Zo’n pand heeft aantrekkingskracht op klanten, maar ook op bijvoorbeeld personeel. In deze tijd is het voor veel bedrijven een uitdaging om personeel te vinden en aan je te binden. Meervoudige waardecreatie, zoals het realiseren van een fijne werkplek, zie je niet altijd (direct) terug in geld. Al kun je op die manier wel veel kosten aan bijvoorbeeld recruitment besparen. Het is mijn missie om klanten voor dergelijke waardecreatie te enthousiasmeren en ze deelgenoot te maken van een breder blikveld.

Qweekvijver

Wij zien in de praktijk dat wij niet veel moeite hebben om mensen aan te trekken en ook te behouden. De manier waarop wij het kantoor aansturen is persoonlijker dan bij veel andere accountantsbureaus. Maandelijks wisselen onze medewerkers van werkplek, zodat zij alle andere collega’s beter leren kennen. In dit systeem van roulerende werkplekken, circuleren Lynn en ikzelf gewoon mee. Als directie van Qwintess maken we echt deel uit van het team. We willen weten wat er speelt, niet uit eigenbelang, maar om goed voor elkaar en het bedrijf te kunnen zorgen.

In onze kweekvijver voor jong talent is het goed zwemmen. Een machine creëren die het werk zo efficiënt mogelijk verricht en met veel overwerk mensen over de kling jaagt, dat staat ver van ons af. Natuurlijk willen wij onze doelen bereiken, maar op een heel andere manier. En dat kan naar mijn mening alleen als je mensen aan het roer hebt staan, die verder kijken dan puur het financiële rendement en de eigen portemonnee.

Samen sparren

Vanuit klanten krijgen we vaak alleen wat we noemen een “koude vraag”: ‘We willen investeren, wat hebben we precies nodig en hoe krijgen we de financiering rond?’ Als je niet doorvraagt, blijft het daarbij. Wij kijken echter op een meervoudige manier naar wat nodig is bij een klant, eigenlijk alsof het onze eigen onderneming is. Wij zijn betrokken bij onze klanten, opereren als sparring partner. Vaak is het nodig om een ondernemer te overtuigen dieper en breder te kijken en het perspectief vanuit verschillende kanten te laten zien. Financieel-econonomische voordelen die samengaan met andere dimensies van meervoudige waardecreatie kunnen dan net dat zetje geven.

Voorhoede

We proberen ook het mkb mee te nemen in het gedachtegoed van meervoudige waardecreatie. En ze te overtuigen om erin te investeren, omdat dit ook een investering in henzelf is.

In de voorhoede lopen kan een onderscheidende concurrentiepositie opleveren. Je creëert een plek waar mensen graag willen werken. Om klanten te overtuigen van meervoudige waardecreatie, moet je als medewerker van Qwintess niet alleen over een uitstekende financieel-economische kennis beschikken, maar ook over prima contactuele en communicatievaardigheden. Je gaat echt de relatie aan. Dan kom je bij het vijfde element, die de naam Qwintess in zich draagt. We gaan voor het wezenlijke, het immateriële, de bindende kracht. Dat tekent Qwintess in het algemeen en mijzelf in het bijzonder. Daarom matchen we zo goed.