Salarisadministratie

Zorg jij goed voor je werknemers, dan zorgen zij goed voor je klanten. Het voeren van een goed gestroomlijnde salaris- en personeelsadministratie – en de daarbij behorende salarisstructuur – helpt. Deze biedt houvast voor leidinggevenden en creëert duidelijkheid voor je werknemers.

Vanzelfsprekend verzorgen we maandelijks de aangifte loonbelasting. Hierbij maken we gebruik van ons online salarispakket Afas Payroll in the Cloud. Bij voorkeur gaan we een stap verder. Afhankelijk van je branche, bedrijfsgrootte en doelstellingen kun je met slimme details het verschil maken voor zowel je onderneming als je werknemers. Daarom adviseren we o.a. graag rondom personeelszaken, personeelsstrategie, het opstellen van bruto-netto berekeningen.

Salaris- en personeelsadministratie

Een evenwichtige salaris- en personeelsadministratie vormt de basis van je salarishuis. Dat kan een complexe en foutgevoelige puzzel zijn. Op dit gebied ontstaan vaak weeffouten in organisaties die achteraf moeilijk zijn te herstellen. Vanuit de structuur wordt onder meer duidelijk welke afdelingen en functies er binnen je onderneming zijn, wanneer je leaseauto’s ter beschikking stelt, welke beoordelingen en beloningsbeleid je hanteert. Is er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing, dan dient deze overeen te komen met de heersende wet- en regelgeving. Ook dient de salaris- en personeelsadministratie overeen te komen met de heersende wet- en regelgeving en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), als die van toepassing is.

Qwintess is er voor hen die liever focus houden op andere aspecten van ondernemen. We zijn en blijven up to date; niet alleen met steeds veranderende moderne wet- en regelgeving, maar ook met trends en normen die gelden binnen een snel transformerende wereld. We denken nooit in problemen, maar in kansen en oplossingen.

Personeelszaken en strategie

Een doordachte personeelsstrategie is belangrijk voor het werven en behouden van tevreden werknemers. Je moet oog hebben voor de totale balans. Zo wil je belonen op een manier die zo vriendelijk mogelijk is voor je werknemers en je onderneming. Ondertussen moet je voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom beoordelingen en wil je eventuele risico’s vermijden. Er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Met Qwintess vind je de fiscaal gunstige route die recht doet aan alle belangen en elke situatie. Daarom helpen we ook met het opstellen van arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten en staan we ook aan je zijde bij een reorganisatie of (gedwongen) ontslagprocedures.

Fiscaal vriendelijk belonen

Als werkgever heb je te maken met uiteenlopende fiscale en sociale zekerheidsaspecten. Door een grondige analyse te maken van de totale personeelskosten ontdek je mogelijkheden om vergoedingen – in overeenstemming met de werkkostenregeling – fiscaal voordelig aan werknemers te laten toekomen.

Ook valt te denken aan:

Pro forma loonberekeningen

Zoals het opstellen van pro forma loonberekeningen, ook wel bruto-netto berekeningen. Deze berekeningen hebben een tweetal functies. Allereerst zorgt het voor een totaaloverzicht van de personeelskosten voor de werkgever. Daarnaast geven zij elke maand naar voren in de loonstroken, maar ze kunnen ook voor specifieke situaties van belang zijn, zoals bij in dienst nemen van een werknemer, de belangrijke loonsverhogingen en het uitkeren van bonussen.

Expats en grensoverschrijdende arbeid

Wil je Nederlandse werknemers naar het buitenland zenden of juist buitenlandse werknemers in dienst nemen? Hier komt veel bij kijken op het gebied van dubbele belasting, internationale loonadministratie en sociale zekerheid. Maar denk ook aan praktische aspecten zoals de verhuizing van de werknemer naar een ander land. Is er een werkvergunning nodig? Kan gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling? Qwintess is gespecialiseerd op dit gebied. We helpen je met alle facetten; van registratie en het verkrijgen van een Burgerservicenummer tot aan het voeren van de internationale salarisadministratie.

Of je nu nationale of internationale focus hebt, Qwintess is er voor elk type onderneming. Kies voor totale ontzorging, of laat ons je bijstaan met aanvullende expertise.

Maak een vrijblijvende verkennende afspraak.

Salaris- en personeelsadministratie
De salaris- en personeelsadministratie zijn de basis van de salarisstructuur van je onderneming. Hier komt veel bij kijken, want hieruit volgt namelijk welke afdelingen er binnen je onderneming zijn, welke functies er zijn, of en wanneer je leaseauto’s ter beschikking stelt aan je werknemers, de beoordelingen en het beloningsbeleid dat je wilt hanteren, e.d. En vervolgens is het ook van belang of er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is en dient e.e.a. overeen te komen met de heersende wet- en regelgeving. Door al deze aspecten wordt het opzetten van een optimale salaris en personeelsadministratie een complexe zaak. Dit terwijl je je liever bezig houdt met het ondernemen. Daarom is het van belang om een ervaren salarisadministrateur te hebben die je bij kan staan. Gelukkig beschikken we bij Qwintess over jarenlange ervaring op dit gebied en denken we niet in problemen, maar in oplossingen!

Personeelszaken en advisering rondom personeelsstrategie
De personeelsstrategie is ook de basis voor het werven en behouden van tevreden werknemers. Als werkgever wil je weten op welke wijze je de werknemers kan belonen en hoe je dit zo vriendelijk mogelijk voor hen en voor de onderneming kunt invullen. Daarnaast wil je voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom de bevoordeling en wil je eventuele risico’s vermijden. Bij Qwintess kunnen wij advies geven over (fiscaal gunstige) beloningsmogelijkheden. We denken graag met u mee!

Ook het opstellen en adviseren inzake arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten behoort tot onze werkzaamheden. En bij een reorganisatie en/of (gedwongen) ontslag kunnen wij je ook bijstaan. Dit soort situaties vragen al energie genoeg, dus helpen wij graag hierbij.

Advisering loonheffingen
Bij Qwintess adviseren wij werkgevers op zowel fiscale als sociale zekerheidsaspecten rondom hun werknemers. Daaronder valt vanzelfsprekend ook het maken van een analyse van de totale personeelskosten. Aan de hand hiervan kunnen we in samenspraak met de werkgever de vergoeding fiscaal zo voordelig mogelijk aan de werknemer laten toekomen in overeenstemming met de werkkostenregeling.

Ook valt te denken aan:

– Bruto-netto berekeningen

Een bruto-netto berekening heeft een tweetal functies. Allereerst zorgt het voor een totaaloverzicht van de personeelskosten voor de werkgever en daarnaast voor een duidelijk beeld voor de werknemer wat hij/zij maandelijks netto uitbetaald krijgt.

– Expats en grensoverschrijdende arbeid

Onze advisering stopt niet bij de grens. Wilt u Nederlandse werknemers naar het buitenland zenden of juist buitenlandse werknemers in dienst nemen? Het is een bijzondere situatie waar veel aspecten bij komen kijken. Zowel op het gebied van dubbele belasting, internationale loonadministratie en sociale zekerheid, maar ook praktische aspecten zoals de verhuizing van de werknemer naar een ander land. Is er een werkvergunning nodig? Kan gebruik worden gemaakt van de faciliteit van de 30%-regeling? Wij staan u graag bij om al deze vragen te beantwoorden. Hierbij kunnen wij u bijstaan in alle facetten, zoals de registratie en het verkrijgen van een Burgerservicenummer tot aan het voeren de internationale salarisadministratie. Wij helpen je graag!

Lynn van Duijn-Pennings

Partner/Fiscalist

Jaco Jonker

Salarisadministrateur

Denise Imthorn

Assistent salarisadministrateur