Fiscale dienstverlening

Gedurende je hele leven heb je te maken met belastingen. Qwintess helpt je met het invullen van je belastingaangiften. Belangrijker is dat wij je ook met fiscaal advies terzijde staan om te voorkomen dat je teveel belasting betaalt.

Verzorgen van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

Aangiften vormen de basis van het fiscale leven van natuurlijke personen en rechtspersonen. Bijna iedere particulier, elke ondernemer, elke B.V. en N.V. hebben ermee te maken. De belastingdienst nodigt je uit om aangifte te doen als deze vermoedt dat je belasting bent verschuldigd. Dat klinkt vrijblijvend maar dat is het niet. Je kunt de uitnodiging niet afslaan, niet stilzwijgend; ook niet met een briefje waarin je de belastingdienst bedankt voor de uitnodiging maar deze beleefd afslaat.

Zélfs als de belastingdienst je geen uitnodiging stuurt om aangifte te doen, betekent dat niet per se dat je dat niet hoeft te doen. Soms moet je zonder uitnodiging van de belastingdienst zelf in actie komen en aangifte doen. Weet jij wanneer dat het geval is?

Vanzelfsprekend helpen wij je graag met het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting; en de vennootschapsbelasting van je vennootschap- als je die hebt. Daarbij kijken we ook naar de gegevens en cijfers die al bij de belastingdienst bekend zijn. Feiten en omstandigheden kunnen wij niet veranderen. Wel kunnen we kijken naar mogelijkheden om de belastingdruk zo ver mogelijk naar beneden te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het verschuiven van de verschillende inkomens- en vermogensbestanddelen tussen de verschillende boxen van de inkomstenbelasting en fiscale partners.

Algemeen (fiscaal) advies

Heb je een (startende) onderneming, dan worden de fiscale verplichtingen en mogelijkheden omvangrijker. Dan word je niet alleen uitgenodigd aangifte inkomstenbelasting te doen, maar ook aangifte omzet- en/of loonbelasting. Ook die aangiften nemen we graag meteen mee.

Omzetting van je onderneming in een B.V. of N.V.

Als je onderneming goed draait, kan het fiscaal vriendelijker zijn om de onderneming in een besloten vennootschap (B.V.) of naamloze vennootschap (N.V.) om te zetten. Zo kunnen we de belastingheffing over de winst verlichten. Omzetting kan ook nuttig zijn als je de aansprakelijkheid als privépersoon voor schulden van de onderneming wilt beperken. Vaak adviseren wij dan moeder- en dochtervennootschap structuur. Dit impliceert de oprichting van twee B.V.’s of N.V.’s onder elkaar. Vanuit juridisch en fiscaal oogpunt heeft dat meestal de voorkeur boven de oprichting van één entiteit. In de moedervennootschap worden de winsten opgepot, in de dochtervennootschap bevindt zich de onderneming. Mocht er iets misgaan met de onderneming, dan streven we er naar met de moedervennootschap de opgepotte winsten buiten de aansprakelijkheid te houden.

Met de keuze voor een B.V. of een N.V. wordt ook de flexibiliteit bij een eventuele verkoop van de onderneming vergroot. Daarnaast waarborgt het de continuïteit van je onderneming.

Omzet- en overdrachtsbelasting

Op het gebied van omzet- en overdrachtsbelasting kunnen we het verschil voor je maken. Welk tarief is van toepassing? Is er vrijstelling toepassing? moet de omzetbelasting worden verlegd naar de afnemer? Is er sprake van een bouwterrein waardoor bij levering daarvan omzetbelasting en misschien zelfs is overdrachtsbelasting is verschuldigd? Mag over de huur omzetbelasting in rekening worden gebracht? Is er sprake van een zogenoemde fiscale eenheid voor de omzetbelasting?

Wil je een onroerende zaak vanuit een B.V. of N.V. overdragen aan één van je andere B.V.’s of N.V.’s? Qwintess kent de weg om dat zonder overdrachtsbelasting te bewerkstelligen.

Het kan voorkomen dat je niet in staat bent om je belastingschulden binnen de daarvoor geldende termijn(en) te betalen. Datzelfde kan gelden voor je B.V. of N.V. Qwintess onderhoudt een goede relatie met de belastingdienst waardoor het mogelijk is afspraken te maken over gespreide betaling van belastingschulden.

Loonbelasting

Is degene die voor je werkt bij je in loondienst, of werkt deze als zelfstandige? Qwintess helpt je met het antwoord op deze belangrijke vraag. In het eerste geval dien je namelijk loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. Om verrassingen te voorkomen, treedt Qwintess bij voorkeur vooraf in overleg met de belastingdienst. Zo voorkomen we eventuele naheffingen en boetes.

Vennootschapsbelasting

Wil je zonder belastingheffing de onderneming van je B.V. of N.V. naar een dochter- of zustervennootschap overdragen? Qwintess weet de wettelijke weg. Overdracht geschiedt dan tegen boekwaarden. Toch kan het ook heel goed zijn om juist tegen werkelijke waarden over te dragen. Dat kan slim zijn als je verdamping van compensabele verliezen wilt voorkomen. Wil je een B.V. of N.V. in twee nieuwe B.V.’s of N.V.’s splitsen en belastingheffing voorkomen? Ook dat is mogelijk.

Grensoverschrijdend fiscaal advies

Reiken de ambities van je onderneming verder dan de grens van Nederland? Op fiscaal vlak komt daar het nodige bij kijken. Wat allemaal? Dat verschilt per land. Qwintess beschikt over de juiste internationale contacten in vele landen. We helpen je verder, waar ook ter wereld.

Qwintess:

  • maakt de fiscale gevolgen van een eventuele emigratie of immigratie transparant en helpt je met de daarbij passende keuzes;
  • adviseert je in het geval je vermogen erft of een schenking krijgt van iemand die in het buitenland woonde of woont, en vice versa;
  • begeleidt bij de toepassing van de 30%-regeling als in het buitenland woonachtige medewerkers in Nederland aan de slag willen.
  • begeleidt bij de toepassing van de 30%-regeling als Nederlandse medewerkers in het buitenland aan de slag willen.

Bedrijfsopvolging- en overdracht

Wil je jouw onderneming overdragen aan je kind(eren), medewerkers of aan een derde? Dit is één van de speerpunt expertises van Qwintess. Er zijn veel mogelijkheden. Welke weg we bewandelen wordt bepaald door jouw wensen. Of de onderneming nu wordt geschonken of dat er voor wordt betaald, wie samen met Qwintess vooruit kijkt – en op tijd passende maatregelen treft – kan bedrijfsopvolging fiscaal vriendelijk regelen.

Vermogens- en nalatenschapsplanning

Als het goed gaat, vergaar je tijdens je leven vermogen. Waarschijnlijk wil je dat niet aan de grote klok hangen. Qwintess helpt je te voorkomen dat buitenstaanders inzicht kunnen krijgen in je vermogenspositie of in de vermogenspositie van je N.V. of B.V.

Met een uitgebalanceerd aantal fiscale instrumenten optimaliseert Qwintess het fiscale klimaat voor je vermogen bij leven en overlijden. Erfrecht en huwelijksvermogensrecht bieden aanvullende mogelijkheden om de uitholling van vermogen door belastingheffing te verzachten of te verhinderen. Jouw wensen zijn daarin bepalend voor de route die we plannen.

Met name vermogende particulieren en directeuren-aandeelhouders van BV’s en NV’s zullen het deel van de taart dat de belastingdienst consumeert willen minimaliseren. Ben je vermogend? Laat Qwintess je helpen met het verlagen van de zware belastingdruk in de vermogensbox van de inkomstenbelasting (box 3).

Wil je je vermogen veilig stellen en voorkomen dat de schoonfamilie ermee vandoor gaat? Ook daarvoor heeft Qwintess een oplossing.

Het fiscale landschap is veranderlijk en daarmee diffuus. Qwintess staat aan je zijde, en zorgt ervoor dat je fiscaal scherp aan de wind blijft varen.

Maak een vrijblijvende verkennende afspraak.

Lynn van Duijn-Pennings

Partner/Fiscalist

Ton Koelewijn

Founding Partner/Fiscalist

Eline Berg-Heemskerk

Medior belastingadviseur