Financieel advies

Bedrijfseconomisch advies

Met onze accountancy services leveren we voor jou als ondernemer het financiële fundament ten behoeve van de bedrijfsvoering. Los van alom beschikbare branche informatie en kengetallen scherpt het de ondernemersgeest om met regelmaat te sparren met een financiële coach die bedrijfseconomisch omtrent vraagstukken als rendement, schaalgrootte, lange termijn strategie en relevante maatschappelijke ontwikkelingen; denk aan duurzaamheid, digitalisering en koopgedrag. Qwintess beschikt over jarenlange bedrijfseconomische expertise en ervaring. In een snel transformerende wereld zorgen we er samen voor dat je financieel scherp aan de wind blijft varen.

Bedrijfswaardering

Vanuit bedrijfsstrategisch oogpunt en economische ontwikkelingen kan het waardevol zijn om af en toe een bedrijfswaardering uit te laten voeren. Lig je nog op koers met je doelstellingen en in hoeverre helpen gemaakte keuzes in je bedrijfsvoering? Bedrijfswaardering komt voor jou als ondernemer met name in beeld bij verkoop, aankoop of strategische samenwerking. Qwintess is ervaren, creatief en beschikt over een ingespeeld netwerk van aanverwante experts. Deze combinatie maakt ons een toekomstbestendige partner.

Financieringsvraagstukken

Standaard financieringsaanvragen sterven uit. Binnen de huidige dynamiek maken grootbanken beleidskeuzes met het oog op dynamische ontwikkelingen ten aanzien van zaken als duurzaamheid. Daarmee neemt een passende financieringsstructuur steeds vaker de vorm aan van een kluwe spaghetti. Financieringen komen steeds vaker uit verschillende hoeken. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van de huisbankier, crowd funding en private funding. Qwintess voelt zich thuis in deze nieuwe dynamiek. Als matchmaker en coördinerend partner nemen we het voortouw en zorgen we voor de financieringsstructuur die jouw organisatie sterker maakt. Indien nodig werken we samen met superspecialisten waarbij Qwintess de controlerende middenvelder blijft.

Bedrijfsopvolging en financiële planning

Een geïntegreerde en lange termijn aanpak is voorwaardelijk. Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht vergt een zorgvuldig proces dat je in staat stelt wendbaar te blijven in een veranderlijke wereld. Een solide financiële- en fiscale planning wordt vandaag afgemeten aan het vermogen om te koersen op op een stip aan de horizon die altijd in beweging is. Alles moet worden meegenomen: bedrijfsactiviteiten, toekomstvisie op de branche, geschiktheid van sleutelfunctionarissen, strategische planning en estate planning. Onze geïntegreerde aanpak voorziet je in tailor made advisering. We maken je klaar voor de toekomst en onderhouden het pad dat er heen leidt.

Maak een vrijblijvende verkennende afspraak.

Julian Jonker

Partner/Registeraccountant

Theo van Duijn

Founding Partner/Registeraccountant