Accountancy services

Als ondernemer wil je weten hoe je onderneming er financieel voor staat. Wordt de omzetprognose gehaald? Blijven de kosten binnen de begroting? Hoe ontwikkelt het werkkapitaal zich in de loop der tijd? Zijn mijn financiële buffers voldoende om tegenvallers op te vangen of zijn er zelfs mogelijkheden om dividend uit te keren? Met onze accountancy services heb je dagelijks zicht op de prestaties van je bedrijf en helpen we je met het opstellen van de (wettelijk verplichte) jaarrekening. Met een goed gestructureerde financiële administratie maken we dat makkelijk.

Onze accountancy services bestaan uit vier deelgebieden die nauw en opvolgend met elkaar in verband staan.

Administratieve dienstverlening

Het uitbesteden van administratieve dienstverlening loont. Dat werkt vaak sneller, beter en efficiënter. Wij werken met moderne scan- en herkenoplossingen voor de verwerking van facturen. Door meteen een koppeling met de bank te maken worden bankmutaties geautomatiseerd in de boekhouding verwerkt. De administratie vormt daarmee een solide basis om je periodiek inzicht te geven in de prestaties van je onderneming.

Administratieve ondersteuning

Hoe goed je eigen financieel administrateur ook is, onzekerheden en vragen zijn onvermijdelijk. Wij kunnen je structureel en op ad hoc basis bijstaan. Bijvoorbeeld bij het optimaal inrichten en bijhouden van de boekhouding. Zo zijn periodieke financiële verslaggeving en aangifte omzetbelasting voortaan in een handomdraai geregeld.

Periodieke rapportage

Periodieke rapportage vormt eigenlijk de kern van onze visie op accountancy services. Dat is waar het wat ons betreft om draait: dat jij als ondernemer continu weet hoe je onderneming er financieel voorstaat. Als je wilt, helpen we je met de analyse door samen naar de cijfers te kijken. Je ziet dan snel waar het goed gaat, maar ook waar bijsturing mogelijk noodzakelijk is.

Vision Planner

Door de dagelijkse boekhouding op orde te brengen, maken we periodieke rapportage heel eenvoudig. Vergeet bewerkelijke en foutgevoelige spreadsheets. Voor de periodieke rapportage werken wij met Visionplanner. We maken eenmalig een koppeling met de boekhouding en de periodieke rapportage stáát. Met Visionplanner monitor je op hoofdlijnen en analyseer je op detailniveau.

Wat heb je nodig als periodieke rapportage?

Het kan veel meer zijn dan alleen een balans en winst- en verliesrekening. Met behulp van Visionplanner kunnen wij inzicht geven in alle gewenste kengetallen; denk aan algemene financiële ratio’s over liquiditeit en solvabiliteit, maar ook aan meer bedrijfseigen kengetallen als omzet per werknemer of productie per dag. Het is niet de vraag óf we het kunnen laten zien, maar wát jij wilt zien. Met Visionplanner bieden wij een dashboard waar je in de vorm van grafieken en tabellen in één oogopslag kunt zien hoe je bedrijf ervoor staat. Wil je cijfers tot ver achter de komma? De onderliggende cijfers zijn altijd zichtbaar.

Vooruitzien

Terugkijken op de afgelopen periode is mooi, met Visionplanner kan je ook vooruit kijken, begrotingen en prognoses maken. Een begroting dient als statische benchmark: we kunnen laten zien hoe de werkelijke omzet en kosten zich verhouden tot hetgeen begroot is. Een prognose is dynamisch: daarmee kunnen we laten zien hoe je bedrijf er aan het eind van het jaar voor zal staan. De werkelijke cijfers worden met de prognose voor de rest van het jaar doorgetrokken tot het eind van het jaar. Vooruitzien is regeren.

Samenstelopdrachten

Het sluitstuk van de boekhouding en periodieke rapportage is de jaarrekening. Natuurlijk stellen we deze voor je op, inclusief een samenstelverklaring. In onze visie is dat een belangrijk sluitstuk. Waarbij de benodigde tijd om tot de jaarrekening te komen – door onze manier van werken – tot een minimum beperkt blijft.

De jaarrekening is de formele verslaggeving van hoe jouw bedrijf gedraaid heeft. Belangrijk voor jouzelf, belastingaangiftes en kredietverstrekkers zoals de bank. Heb je genoeg van jaarrekeningen die pas maanden na afloop van het boekjaar duidelijkheid geven over het rendement van je onderneming? Door de continue focus op goede, gestructureerde periodieke verslaggeving weet jij met Qwintess al kort na het afsluiten van een boekjaar hoe je ervoor staat.

De jaarrekening voorzien we van een samenstelverklaring. Zodat jij en andere belanghebbenden weten dat de jaarrekening op deskundige wijze tot stand is gekomen en voldoet aan wet- en regelgeving. Daar hechten belanghebbenden veel waarde aan. En voor jou is het belangrijk om te weten dat je ook hiervoor bij ons terecht kunt.

Maak een vrijblijvende verkennende afspraak.

Johan van Leeuwen

Relatiebeheerder

Rens van den Burg

Assistent Accountant

Johannes Jonker

Assistent accountant