Nieuwe btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer

27 FEBRUARI 2020   //   LYNN

Alle eenmanszaken hebben een nieuw btw-identificatienummer (oftewel: btw-id) ontvangen. Dit is het nummer dat vanaf 1 januari 2020 moet worden vermeld op facturen en op de website. In dit nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt.

Het oude btw-nummer dient nog wel te worden gebruikt voor contact met de Belastingdienst. Dit oude nummer wordt vanaf heden het ‘omzetbelastingnummer’ genoemd.

Op termijn zal de Belastingdienst enkel nog het btw-id hanteren, maar om technische redenen is het noodzakelijk dat het oude nummer dus nog tijdelijk in gebruik blijft.

Er zijn nu dus twee nummers: een btw-identificatienummer welke vermeld dient te worden op facturen en website, en een omzetbelastingnummer welke de ondernemer dient te gebruiken voor contact met de Belastingdienst.