Financiële problemen bij medewerkers? Ga in gesprek!

14 APRIL 2023   //   JACO

In mijn functie van salarisadministrateur verwerk ik voor onze klanten de lonen in het salarissysteem. Het valt me de laatste tijd op dat er meer leningen worden verstrekt aan werknemers, er meer voorschotten op loon en vakantiegeld worden uitbetaald en er vaker loonbeslag voorkomt.

Dat is ook niet heel verwonderlijk. Er heerst een flinke inflatie, veel mensen kampen met hogere energiekosten; werknemers hebben het financieel wat moeilijker gekregen. Om rond te komen, kiezen mensen er dan bijvoorbeeld voor om de zorgpremie uit te stellen. Met alle gevolgen van dien.

Signaleren
Vanuit Qwintess wil ik het onderwerp bespreekbaar maken. Ik merk dat werkgevers het vervelend vinden voor werknemers dat zij financiële problemen hebben, maar niet weten wat ze ermee moeten. Werkgevers kunnen echter wel degelijk iets betekenen.

Het beste is om de eerste signalen dat het financieel niet goed gaat met een werknemer te herkennen en zo een eventueel loonbeslag voor te zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat een werknemer met geldzorgen zich gemiddeld 7 dagen per jaar vaker ziek meldt. Geldzorgen leveren veel stress en onzekerheid op, waardoor iemand minder met zijn hoofd bij zijn werk is. Dat kan in bepaalde functies zelfs tot gevaarlijke situaties leiden.

Betrokkenheid en openheid
Ga als een werknemer veel verzuimt of om een voorschot komt vragen, het gesprek aan. Doe dat vanuit oprechte betrokkenheid en veroordeel niet. Je kunt als werkgever zeggen: ‘Wij willen je een voorschot geven, maar we gaan eerst in gesprek over eventuele problemen en hoe we die samen kunnen oplossen.’ Een werknemer schaamt zich vaak voor financiële achterstanden en zo hoeft hij niet zelf de eerste stap voor hulp te nemen.

Waar kun je terecht
Idealiter breng je al als bedrijf al op voorhand in kaart welke organisaties en instanties er kunnen bijspringen bij werknemers met geldzorgen.
Bijvoorbeeld:
– de gemeente; voor advies of een aanvraag voor schuldbemiddeling
– hulpinstanties in de directe omgeving
– adviescentrum Nibud
– website financieelfittewerknemers.nl

Onderdeel van beleid
Schulden kunnen iedereen overkomen: sommigen kunnen minder goed met geld omgaan, maar er zijn ook ingrijpende gebeurtenissen met grote gevolgen voor je inkomen. Bijvoorbeeld: een scheiding, het overlijden van je partner, langdurige ziekte en pensionering. Als je vraagt hoe het met iemand gaat, kun je ook direct de financiën in het gesprek betrekken en verwijzen naar hulpinstanties.

Er zijn meerdere manieren om het onderwerp ‘Schulden’ breder voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld door het uitdelen van flyers en het vermelden van hulpinstanties in een nieuwsbrief. Grotere bedrijven kunnen de afdeling HR een training/workshop aan leidinggevenden laten verzorgen over het signaleren van financiële problemen en hoe je het beste het gesprek aangaat. Er zijn ook bij diverse instanties e-learnings beschikbaar.

Gewoon doen!
Werknemers die geen geldproblemen hebben functioneren beter, zijn minder vaak ziek en zijn gezelligere collega’s. Als werkgever het gesprek aangaan en een goede relatie opbouwen pakt dus voor beide partijen goed uit. En investeren in iemand hoeft echt niet altijd veel tijd of geld te kosten: met een doorverwijzing kan iemand ook al geholpen zijn.

Ikzelf zal er in elk geval ook proactiever mee omgaan en mijn contactpersoon bij de klant adviseren over de mogelijkheden.