‘December: “Uitpakken geblazen”

03 DECEMBER 2020   //   ELINE

In december worden de kerstpakketten weer uitgedeeld. Maar waar moet je dan aan denken? Hoeveel kan je belastingvrij uitdelen? Mag het ook geld zijn? Gelden deze regels ook voor zakelijke relaties? Op deze vragen geeft Eline antwoord in haar nieuwe blog ‘December “Uitpakken geblazen”’

Het einde van het jaar nadert. We kijken dan uit naar de feestdagen, de vrije dagen en natuurlijk ook naar de kerstpakketten en de relatiegeschenken die dan worden gegeven en ontvangen.

Wij krijgen jaarlijks veel vragen over de fiscale mogelijkheden als het gaat om geschenken.

En dan nadert nu het einde van een zeer bijzonder jaar. Een jaar waar niemand op gerekend heeft en dat van eenieder veel vraagt. Juist nu kan het voor werkgevers van belang zijn om hun medewerkers dat extra presentje te geven voor hun harde inzet in dit bijzondere jaar of jezelf als directeur- grootaandeelhouder (DGA). Maar hoe doe je dit fiscaal gunstig/wat zijn de fiscale spelregels?

De kosten van de kerstpakketten/geschenken voor medewerkers kunnen ten laste van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (‘WKR’) worden gebracht. De waarde van het kerstpakket zal dan niet als loon van de medewerker worden belast. Dit geldt voor zowel de waarde van het kerstpakket als de verzendkosten. Vanwege de uitbraak van de coronacrisis zullen meer kerstpakketten per post worden verzonden.

De vrije ruimte is dit jaar vanwege de uitbraak van het coronavirus verhoogd. Voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom geldt nu een tarief van 3% in plaats van 1,7%. Zo kun je, mocht je de financiële middelen hebben, in de maand december je medewerkers een extra vergoeding geven. Over het restant van de loonsom (boven de € 400.000) is het percentage 1,2%.

Je mag zelf bepalen of en waaraan de vrije ruimte wordt besteed. Het kan dus een kerstpakket zijn, maar er kan ook gedacht worden aan een cadeaubon of een bonus (maximaal € 2.400 per medewerker of DGA).

Voor kerstpakketten/geschenken aan relaties wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande relaties en nieuwe relaties. Geschenken aan nieuwe relaties kunnen geheel in aftrek worden gebracht als zakelijke kosten. Voor bestaande relaties zijn de geschenken gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomsten – of vennootschapsbelasting.

Last en zeker not least, vergeet de btw niet! Heb je recht op aftrek van voorbelasting van de btw? Let er dan bij de kerstpakketten/geschenken voor zowel medewerkers als relaties op dat die onder het bedrag van € 227 blijven (op grond van het Besluit uitsluiting aftrek (BUA)). Alleen dan kan de btw in aftrek worden gebracht. Dit moet per relatie worden beoordeeld en vergeet niet dat alle geschenken van het hele jaar meetellen voor het drempelbedrag.